Khai mạc Phiên họp thứ 56 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 27/5, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 56.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào hai nhóm vấn đề. 

Thứ nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và cho ý kiến vào Báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhóm vấn đề thứ hai, Ủy ban Thường vụ nghe và cho ý kiến về 3 báo cáo của Chính phủ, gồm: Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019; Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: TH.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: TH.

Đối với Báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ đánh giá khái quát, sơ bộ về kết quả của cuộc bầu cử, cho ý kiến về những nội dung cần tiếp tục triển khai, các yêu cầu đối với Hội đồng bầu cử quốc gia, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, hoàn thiện chính thức báo cáo để triển khai các bước tiếp theo, đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Liên quan đến Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019, căn cứ vào báo cáo của Chính phủ, kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 và kết quả của các đoàn giám sát tại các địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá, cho ý kiến Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2019 đã đủ điều kiện thông qua hay chưa theo tinh thần siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các vấn đề liên quan đến tài chính, ngân sách cần được xem xét trên các quy định của pháp luật, Quốc hội có quyền quyết định thông qua hay không thông qua Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước; đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến về hình hình thực hiện các chỉ tiêu trong dự toán ngân sách Nhà nước đã được Quốc hội thông qua; những tồn tại, hạn chế, yếu kém, việc không tuân thủ quy định của pháp luật về việc lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách Nhà nước; các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, trách nhiệm của các cơ quan hữu quan trong việc tiếp thu, sửa đổi văn bản pháp luật do các cơ quan thanh tra, kiểm toán đã phát hiện… Do vậy, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, để việc quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm không còn mang tính hình thức.

Đối với Báo cáo tài chính Nhà nước năm 2019, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là lĩnh vực mới, trong các Phiên họp trước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về vấn đề này và cần tiếp tục duy trì thực hiện để đưa Báo cáo tài chính Nhà nước vào nề nếp và thực chất hơn.

Về Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Chủ tịch Quốc hội cho biết, bên cạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí là nội dung vô cùng quan trọng. Trên cơ sở các quy định của pháp luật, hàng năm Thủ tướng Chính phủ đều ban hành quyết định về Chương trình thực hành, tiết kiệm chống lãng phí. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến sâu vào nội dung cụ thể trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, những thành tích, ưu điểm căn bản và những tấm gương của các bộ, ngành, địa phương gắn với trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện pháp luật, quy định, yêu cầu về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kết quả thảo luận tại phiên họp là cơ sở để hoàn thiện báo cáo, trình Quốc hội.

Tiếp theo, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia trình bày báo cáo sơ bộ về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

 

Phản hồi

Các tin khác