Đồng Nai: Triển khai quyết định về công tác cán bộ
Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban TVTU cho đồng chí Đặng Thị Thanh Hà

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy trao quyết định của Ban TVTU cho đồng chí Đặng Thị Thanh Hà

(Ảnh: PV)

Theo quyết định, đồng chí Đặng Thị Thanh Hà tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Đồng chí chịu trách nhiệm trước Ban TVTU trong việc tham gia Hội đồng quản trị để quản lý phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa theo đúng quy định. Thời hạn được thực hiện theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Thị Thanh Hà cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Tỉnh ủy đã giao cho đồng chí làm người đại diện phần vốn của Tỉnh ủy tại Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa. Đồng chí bày tỏ, trong thời gian tới sẽ nỗ lực hơn nữa, giành hết thời gian, tâm huyết, kiến thức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, đảm bảo vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng, lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đảm bảo quyền và lợi ích cao nhất của cổ đông, đảm bảo được phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp và xây dựng doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Đồng thời, đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa đúng khuôn khổ pháp luật; kinh doanh hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho rằng, thời gian qua đồng chí Hà đã cùng Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa điều hành công ty có bước phát triển. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, đồng chí Hà cùng Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc tiếp tục điều hành công ty phát triển với chiều hướng tích cực, đem lại hiệu quả cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, Công ty cổ phần Tổng công ty Tín Nghĩa là công ty đa ngành nghề, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc công ty cần xem xét những ngành nghề nào kinh doanh không hiệu quả thì sắp xếp lại và cân nhắc, lựa chọn kỹ trước khi triển khai để đảm bảo việc thực hiện các dự án phải có hiệu quả. Khi triển khai thực hiện các dự án thì phải làm đến nơi đến chốn, mang lại lợi ích cho nhân dân, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh; phải được các địa phương và nhân dân ủng hộ. Khi công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn cầu thị, được nhân dân ủng hộ thì Ban TVTU sẽ tạo mọi điều kiện để công ty hoạt động có hiệu quả./.

 

Phản hồi

Các tin khác