Hà Nội: Gần 100% tổ chức cơ sở đảng tổ chức xong Đại hội
 


Thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 248 đảng viên

Theo Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2020, toàn Đảng bộ TP đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng điều hành thảo luận về công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng điều hành thảo luận về công tác xây dựng Đảng.

Nổi bật, Thành ủy, HĐND, UBND và cả hệ thống chính trị TP đã đoàn kết, thống nhất triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để vừa ngăn chặn, hạn chế tốc độ lây lan và kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP Hà Nội và kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các hoạt động sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng hướng dẫn của Trung ương, Thành ủy. Công tác xây dựng văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức phục vụ Đại hội XVII Đảng bộ TP được chuẩn bị một cách chủ động, bài bản, khoa học.

Đến hết ngày 29/6/2020, toàn Đảng bộ TP đã có 2.309/2.310 tổ chức cơ sở đảng tổ chức Đại hội (đạt tỷ lệ 99,96%) và còn 1 chi bộ chưa tổ chức Đại hội (Chi bộ Trường THPT Chu Văn An, Đảng bộ quận Tây Hồ); 83/83 TCCSĐ cần củng cố và quan tâm đã hoàn thành tổ chức Đại hội (đạt 100%). Đối với các đảng bộ trực thuộc, Thành ủy lựa chọn 3 đảng bộ cấp trên cơ sở tổ chức đại hội điểm (Đảng bộ quận Ba Đình, Đảng bộ huyện Gia Lâm và Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô). Đến hết tháng 6/2020, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội tại 6/50 Đảng bộ trực thuộc.

Về công tác chuẩn bị Đại hội XVII Đảng bộ TP, các Tiểu ban Đại hội tiếp tục triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng, tiến độ; đã tổ chức in ấn và phát hành dự thảo Báo cáo chính trị lần 2 Báo cáo chính trị Đảng bộ TP lần thứ XVII để lấy ý kiến góp ý tại Đại hội các đảng bộ trực thuộc Thành ủy và tổ chức các hội nghị góp ý, thảo luận theo Kế hoạch 177-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và đạt nhiều kết quả. Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sắp xếp đã giảm 2.708 thôn, tổ dân phố đạt tỷ lệ 34% (hiện còn 5.260 thôn, tổ dân phố). Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Hà Nội và đã sắp xếp 10 xã, phường, thị trấn giảm còn 5 xã, phường, thị trấn (sau sắp xếp giảm từ 584 còn 579 xã, phường, thị trấn). Đồng thời, toàn TP đã khắc phục được 76/83 (đạt 91,57%) TCCSĐ cần củng cố và các đơn vị có vấn đề cần quan tâm khi tổ chức Đại hội.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, các cấp uỷ đã tiến hành kiểm tra đối với 954 tổ chức đảng và 240 đảng viên; giám sát đối với 592 tổ chức đảng và 118 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra (UBKT) các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 24 tổ chức đảng và 143 đảng viên. Qua kiểm tra, cấp ủy, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng và 248 đảng viên; UBKT các cấp giải quyết tố cáo đối với 51 đảng viên đảm bảo thực hiện đúng phương châm, phương hướng, nguyên tắc, quy trình, quy định của Trung ương...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cấp ủy cơ sở, nhất là với vụ việc có tính chất phức tạp có lúc chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền trực quan ở một số đơn vị còn chậm. Công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở tại một số đơn vị chưa đảm bảo theo kế hoạch; việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém ở một số quận, huyện chưa đảm bảo tiến độ đề ra...

Tập trung tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo thông tin, 6 tháng cuối năm, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP, gắn với triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, cơ sở; tiếp tục củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành điểm nóng.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy  Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng điều hành thảo luận về công tác xây dựng Đảng.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo báo cáo công tác xây dựng Đảng tại Hội nghị.

Cùng với đó, Hà Nội tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước theo chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, với phương châm “mỗi người dân, doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới” để ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế…

Góp ý vào nội dung này, các đại biểu đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội của Thành ủy Hà Nội. Những kết quả này đã tạo tiền đề, không khí phấn khởi để các đơn vị bước vào Đại hội.

Đối với công tác tổ chức đại hội đảng các cấp, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Đinh Trường Thọ nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội đã quyết liệt, bài bản, khoa học và triển khai rất sớm công tác này, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức cơ sở đảng thực hiện. Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác chỉ đạo đại hội, các đoàn kiểm tra để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ cho cơ sở. Công tác nhân sự cũng được Thành ủy quan tâm, kiện toàn sớm một bước.

Còn theo Bí thư Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng, nguyên nhân những kết quả đạt được, cùng với sự lãnh đạo của Thành ủy thì các ban Đảng Thành ủy cũng tích cực hướng dẫn, giúp đỡ các quận, huyện, nhất là công tác thẩm định nhân sự, bảo vệ chính trị nội bộ. Đối với 1 tổ chức cơ sở đảng duy nhất của Thành phố chưa tổ chức Đại hội (Chi bộ Trường THPT Chu Văn An), Bí thư Quận ủy Tây Hồ cho biết, trong 1 tuần nữa, quận sẽ hoàn thành…

Các đại biểu đề nghị, những tháng cuối năm, Thành ủy tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho cơ sở....

Tóm tắt kết thúc phần thảo luận, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý các cấp ủy phải chủ động nắm tình hình, triển khai các phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn để tổ chức thành công đại hội đảng các cấp' đồng thời, phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng…/.

Phản hồi

Các tin khác