Nghệ An: Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Thành Duy)

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Thành Duy)

Mở đầu phiên họp, BTV Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 827 ngày 12/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển TP Vinh thành trung tâm kinh tế - văn hóa vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2023. Đây là một trong những nội dung hết sức quan trọng trong triển khai các định hướng lớn của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy thống nhất cao với kế hoạch do ban cán sự Đảng UBND tỉnh và TP Vinh chuẩn bị; đồng thời cũng lưu ý các chương trình, đề án phải xác định được lộ trình, thời gian và nguồn lực thực hiện. Trong đó, trên từng lĩnh vực cần chọn trọng tâm, trọng điểm, tính đột phá để chỉ đạo thực hiện; phân công người phụ trách cụ thể; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối. Để thực hiện thành công các định hướng lớn của Chính phủ, về phía TP Vinh cũng phải chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù; về phía tỉnh cũng sẽ nghiên cứu cơ chế, chính sách để thực hiện phân cấp, phân quyền nhiều hơn các thẩm quyền cho thành phố chủ động thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp đó, BTV Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Nội dung quán triệt bao gồm: Chuyên đề phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025 và Chuyên đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020 - 2025. Việc tổ chức các Hội nghị quán triệt sẽ thực hiện ở 3 cấp: tỉnh, huyện (tương đương) và cấp cơ sở. Ở cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp huyện trong thời gian 1 ngày, thực hiện ngay trong tháng 11/2020. Ở cấp huyện tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết cho đội ngũ cán bộ cốt cán ở đơn vị, địa phương mình trong thời gian 1 ngày, hoàn thành trước 30/12/2020. Cấp cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương, đơn vị mình trong thời gian 1 buổi, hoàn thành trước 30/1/2021. Đặc biệt, theo kế hoạch, Bí thư, thủ trưởng các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm quán triệt Nghị quyết tại địa phương, đơn vị. Nếu mời báo cáo viên cấp trên thì báo cáo viên chỉ giới thiệu Nghị quyết và Chương trình hành động của tỉnh; còn kế hoạch, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết phải do Bí thư, Chủ tịch, thủ trưởng các địa phương, đơn vị, triển khai.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận. (Ảnh: Thành Duy)

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu kết luận.
(Ảnh: Thành Duy)

Tại cuộc làm việc, ý kiến các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy thống nhất với Dự thảo Kế hoạch; đồng thời thảo luận, đề xuất cân nhắc tổ chức học tập, quán triệt trực tuyến từ tỉnh về đến cấp huyện và tương đương đối với những nơi có điều kiện. Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thống nhất với Dự thảo Kế hoạch, đồng thời đề nghị các cơ quan tham mưu tiếp thu điều chỉnh một số nội dung theo ý kiến của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.

Cũng trong sáng ngày 29/10, BTV Tỉnh ủy Nghệ An đã bàn và thống nhất với chủ trương triển khai đề án “Địa chí Nghệ An trong bối cảnh đương đại”. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, nội dung, sử liệu được thực hiện khá phong phú, đầy đủ. Tuy nhiên cần phải xác định và tính toán kỹ lộ trình, thời gian thực hiện; cách viết, sắp xếp phải khoa học, hợp lý và cần phải số hóa để thuận tiện trong truy cập, tìm số liệu. Sau khi ban hành đề án, hằng năm phải nghiên cứu, bổ sung, cập nhật thêm số liệu, dữ liệu mới để có giá trị trong cung cấp thông tin cho người dân./.  

Phản hồi

Các tin khác