Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. 

 Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội 

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán nhà nước; Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công thương; Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Trần Bình Minh, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Thuận Hữu, Tổng biên tập Báo Nhân dân; Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Ban thường trực, Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Đắc Vinh, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao.

Đại hội của ý chí, khát vọng vươn lên

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, thời gian qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội của 1.453 tổ chức cơ sở đảng, 28 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã chuẩn bị tích cực cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu khai mạc

Các văn kiện trình Đại hội được đầu tư công sức và trí tuệ, xin ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành Trung ương, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo và triển khai bằng nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân sỹ, trí thức, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và tỉnh; tổ chức thảo luận tại các đại hội đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân. 

Việc chuẩn bị phương án nhân sự trình Đại hội được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của Trung ương; bảo đảm nguyên tắc, dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận nhất trí cao. 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đã báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự để trình Đại hội. 

Được tiến hành trong bối cảnh còn khó khăn, cả đất nước vẫn đang tiếp tục với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung hoàn thành tốt 04 nội dung: Tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan; rút ra bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương; từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực; tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Quang cảnh Đại hội 

“Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An là Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ hơn của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh nhà để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh. 

Đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng

Báo cáo chính trị do đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trình bày nêu rõ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân đoàn kết, phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng.

Kinh tế phát triển khá nhanh, toàn diện, theo hướng bền vững, tạo nền tảng thuận lợi cho giai đoạn tới. Tốc độ tăng trưởng GRDP khá cao, bình quân đạt 7,20%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 ước đạt 44,01 triệu đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2015.

 
 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày Báo cáo chính trị 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 314.000 tỷ đồng, tăng hơn 1,7 lần so với nhiệm kỳ trước.

Xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, đạt nhiều kết quả quan trọng. Số xã, huyện đạt tiêu chí nông thôn mới vượt chỉ tiêu Nghị quyết, cao hơn mức bình quân của cả nước; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống của nhân dân được nâng lên. 

Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 265 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 61,48% (sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 245/411 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 59,61%); ước thực hiện đến hết năm 2020 đạt 68,37% số xã (bình quân cả nước 54%). 6 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 674 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí của tỉnh.

Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm xuống còn 3%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

 448 đại biểu đại diện cho hơn 193.000 đảng viên toàn Đảng bộ Nghệ An tham dự Đại hội

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng được nâng lên. 

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các quy định về nêu gương được triển khai nghiêm túc. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và triển khai các mô hình thí điểm bước đầu có hiệu quả. 

Hệ thống chính trị cơ sở, nhất là vùng đặc thù được củng cố. Các khâu trong công tác cán bộ thực hiện ngày càng bài bản. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và hệ thống chính trị.

Báo cáo chính trị trình Đại hội 26 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cùng 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực: Kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá phát triển, 9 chương trình, đề án trọng điểm.

Tiếp tục cập nhật...