Thường Tín (Hà Nội): Phát huy tiềm năng, lợi thế của "đất trăm nghề"
Đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Đại hội.

Đoàn MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chúc mừng Đại hội.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành...

Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm


Báo cáo chính trị Đảng bộ huyện Thường Tín cho thấy, 5 năm qua, các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện đề ra cơ bản đều đạt và vượt. Đến năm 2020, giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng chiếm 57,33% (năm 2015 chiếm 54,5%). Tổng giá trị sản xuất giai đoạn 2016-2020 đạt 74.011 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm. Hiện, Thường Tín đã có 11 cụm công nghiệp được đưa vào hoạt động với hơn 1.000 doanh nghiệp...

Lĩnh vực nông nghiệp cũng có sự phát triển đáng ghi nhận với 16 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 12 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến và giết mổ lợn, gia cầm. Năm 2020, giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện đạt 145 triệu đồng/ha (chỉ tiêu Đại hội XXIII là 140 triệu đồng/ha trở lên).

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai phù hợp với thế mạnh đặc thù của từng địa phương. Đến cuối năm 2019, 28/28 xã của Thường Tín đạt chuẩn xã nông thôn mới, trong đó có 1 xã nông thôn mới nâng cao. Đối với tiêu chí huyện nông thôn mới, Thường Tín đã đạt 9/9 tiêu chí và đang trình các cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2020.

An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Số hộ nghèo giảm còn 1,15%; thu nhập bình quân năm 2020 dự kiến đạt 54 triệu đồng/người, tăng gấp 1,5 lần so với mục tiêu Đại hội XXIII  đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo quyết liệt với khâu đột phá là công tác cán bộ. Huyện ủy đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và các chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đạt kết quả bước đầu rất quan trọng góp phần ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên… Năm 2019, 100% tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20,4% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ… Đảng bộ huyện luôn được đánh giá là hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tiếp tục phát triển kinh tế với cơ cấu hợp lý, gắn với bảo vệ môi trường; từng bước hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng. Đến năm 2030, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế bền vững; phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí quận của Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ huyện xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 nhóm giải pháp. Theo đó Đảng bộ huyện xác định, thời gian tới, Thường Tín sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của "đất trăm nghề". Mặt khác, huyện chú trọng đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế... Cùng với việc tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư cho xây dựng và phát triển hạ tầng, Thường Tín sẽ quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá để huy động tổng hợp các điều kiện, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu thành phố giao, phấn đấu đạt và duy trì ở mức từ 1.000 tỷ đồng trở lên/năm.

Đặc biệt, phát huy thế mạnh của “đất danh hương”, “đất trăm nghề”, Thường Tín sẽ hướng đến xây dựng đô thị làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế; lấy đô thị làng nghề làm động lực phát triển kinh tế - xã hội. Thường Tín sẽ quy hoạch vùng sản xuất để phát huy lợi thế của từng địa phương; nhân rộng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chuỗi liên kết… hướng tới xây dựng các vùng nông nghiệp sinh thái du lịch.

Để trở thành một quận của Thủ đô trong tương lai, Thường Tín đặc biệt chú trọng điều chỉnh các đồ án quy hoạch gắn với quy hoạch liên huyện và đô thị vệ tinh Phú Xuyên. Đồng thời ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông: Phối hợp thực hiện dự án mở rộng quốc lộ 1A cũ, phát triển hệ thống giao thông gắn với đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Ngọc Hồi - Phú Xuyên, các tuyến đường trục Đông - Tây của huyện… Cùng với đó là đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị.

Phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương, Thường Tín đặc biệt chú trọng phát triển hài hòa giữa văn hóa và kinh tế; trong đó, nâng cao đời sống người dân, xây dựng văn hóa người Thường Tín - “đất danh hương” là mục tiêu ưu tiên hàng đầu.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Xây dựng “đất danh hương, huyện anh hùng”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thường Tín đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị, Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm tìm giải pháp khắc phục những tồn tại còn hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng. Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư chưa tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và còn bất cập, hạn chế; tỷ lệ đô thị hóa thấp, giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; việc khai thác nguồn lực đất đai hiệu quả chưa cao; cấp nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn còn nhiều vấn đề quan tâm. Một số mặt trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) còn hạn chế; hệ thống chính trị chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu nhiệm vụ….

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ Huyện tiếp tục đổi mới sáng tạo, xây dựng Thường Tín - huyện của ngõ phía Nam Thủ đô “đất danh hương, huyện anh hùng”. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; định hướng đến năm 2030 phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí Quận của Thủ đô Hà Nội.

Đồng chí Đào Đức Toàn cho rằng, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố xác định: Quan tâm phát triển hạ tầng kỹ thuật giao thông kết nối và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại các huyện chuẩn bị thành lập quận và các huyện phía Nam Thành phố. Vì vậy, Đảng bộ Huyện cần phát huy tiềm năng, thế mạnh, quyết liệt thực hiện các giải pháp đột phá, đổi mới để huy động tổng hợp các điều kiện, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, phát triển cụm công nghiệp, gắn chặt chẽ hoạt động của các làng nghề với với phát triển thương mại - dịch vụ trở thành ngành kinh tế chính trong cơ cấu kinh tế trên địa bàn; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao…

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Rà soát và đề xuất điều chỉnh các đồ án quy hoạch huyện Thường Tín gắn với quy hoạch liên huyện và đô thị vệ tinh Phú Xuyên; tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, trọng tâm là công tác lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch phù hợp với quy định của pháp luật. Đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 phát triển diện tích đất đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch. Cùng với đó, cần chú trọng siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, môi trường, trật tự xây dựng; thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm. Đặc biệt, phải làm tốt việc xử lý môi trường làng nghề, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với chế tài theo quy định để tập trung các cơ sở sản xuất vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm phát triển quy mô sản xuất lớn, giá trị gia tăng cao hơn và quản lý, bảo vệ môi trường hiệu quả hơn.

Đồng chí Đào Đức Toàn lưu ý, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần; giữ gìn các nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, thượng tôn pháp luật; bảo đảm an sinh xã hội; nêu cao quyết tâm chính trị, tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, thực hiện đồng bộ, quyết liệt chương trình giảm nghèo, phấn đấu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn. Tăng cường đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết tốt những phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở. Thực hiện nghiêm túc và triệt để việc giải quyết các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy, không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Thường Tín.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm đặc trưng của huyện Thường Tín.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, phải xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, Nghị quyết số 09 về xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước...

Cùng với việc thảo luận Báo cáo chính trị Đại hội, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị các đại biểu quan tâm thảo luận Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Đại hội; đóng góp ý kiến cho Báo cáo chính trị Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; phát huy tinh thần trách nhiệm cao, sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và Nhân dân tín nhiệm. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu, đại diện xứng đáng cho ý chí, trí tuệ của Đảng bộ đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Chiều cùng ngày, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Thường Tín, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố danh sách 41 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành khóa XXIV, với số phiếu đạt từ 77,6% đến 98,8%. 

Sáng 29/7, Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thường Tín khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và ra mắt Ban Chấp hành khóa mới gồm 41 đồng chí.

Trước đó, Ban Chấp hành khóa XXIV đã họp và bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

Đồng chí Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy Thường Tín khóa XXIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025, với số phiếu đạt 100%.

Cũng trong sáng 29-7, đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Thường Tín đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, truyền thống “đất danh hương”, “đất trăm nghề” nỗ lực thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng huyện Thường Tín trở thành huyện nông thôn mới nâng cao.

Những chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ 2020-2025:

  - Tốc độ tăng bình quân trên từng lĩnh vực: Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng 16,5%/năm; dịch vụ - thương mại 17%/năm; sản xuất nông nghiệp 2,8%/năm. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng chiếm 58%; dịch vụ - thương mại 39%; nông nghiệp 3%.

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (theo phân cấp) tăng bình quân 5% trở lên/năm so với chỉ tiêu thành phố giao. Phấn đấu đạt và duy trì thu ngân sách nhà nước ở mức từ 1.000 tỷ đồng trở lên/năm. Chi đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm bình quân đạt 26% tổng chi ngân sách địa phương.

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm.

- Phấn đấu phát triển diện tích đất đô thị hóa đạt 33,5% so với tổng diện tích đất đô thị được quy hoạch.

- Thực hiện kêu gọi đầu tư, phấn đấu đưa các cụm công nghiệp đã được quy hoạch vào hoạt động đạt 100% và kêu gọi đầu tư 1 khu công nghiệp theo quy hoạch.

- Phấn đấu đến hết năm 2025 có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng xã Hồng Vân theo hướng phát triển toàn diện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu (nông thôn mới Tràng An).

- Hằng năm tạo việc làm mới cho 3.500 lao động; tỷ lệ lao động được tạo việc làm mới hằng năm qua đào tạo 80% trở lên.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện dưới 1%.

- Tỷ lệ người dân được cung cấp nước sạch 100%; tỷ lệ rác thải, chất thải được thu gom vận chuyển trong ngày 100%.

- Số lượng đảng viên được kết nạp phấn đấu hằng năm đạt 3% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm đạt 20%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 80%, trong đó, 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ..

 

Phản hồi

Các tin khác