Xây dựng HANDICO là một trong những tổng công ty hàng đầu Thủ đô

Dự đại hội có các đồng chí: Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố (TP) Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy Hà Nội.

Phát triển giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp

Báo cáo chính trị của Đảng bộ HANDICO cho thấy, nhiệm kỳ vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ, Đảng ủy HANDICO đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, xác định nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh là trọng tâm, Đảng ủy HANDICO đã lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng tiến hành rà soát tổng thể các dự án, xác định rõ dự án trọng điểm cần tập trung đầu tư, dự án cần giãn tiến độ để tránh rủi ro.
 

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhờ đó, mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của HANDICO đạt kết quả tăng trưởng bình quân 6,5%/năm. Tổng giá trị sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2016-2020 ước đạt 58.427 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch; đóng góp 5.510 tỷ đồng cho ngân sách thành phố, đạt 192,6% so với kế hoạch. Thu nhập của 2 vạn cán bộ, công nhân viên, lao động tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Kết quả tích cực về sản xuất, kinh doanh của HANDICO còn được thể hiện ở sự tiến bộ, phát triển trên các lĩnh vực cốt lõi. Trong đó, hoạt động đầu tư phát triển dự án (chiếm tỷ trọng 47,5% tổng giá trị các hoạt động sản xuất, kinh doanh), với hàng chục dự án trải khắp thành phố đưa vào khai thác, sử dụng. Ngoài ra, HANDICO và các đơn vị thành viên đã chú trọng nâng cao năng lực tham gia dự thầu, đấu thầu thi công xây lắp… Công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các đơn vị thành viên được thực hiện tốt. Tổng công ty cũng đã tập trung thực hiện các bước quy trình cổ phần hóa... Thương hiệu HANDICO ngày càng được khẳng định trên thị trường Thủ đô và cả nước.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ HANDICO đã kết nạp 300 đảng viên mới; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tăng từ 50% giai đoạn 2015-2017 lên trên 70% giai đoạn 2018-2019. Đặc biệt, Đảng ủy HANDICO được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ HANDICO xác định mục tiêu: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch vững mạnh; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc; hoàn thành cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP Hà Nội; đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng bền vững, phát triển giá trị thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp; tiếp tục là một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô”.

Theo đó, HANDICO phấn đấu xây dựng trên 1 triệu mét vuông sàn nhà ở; tổng giá trị sản xuất, kinh doanh đạt 62.790 tỷ đồng; doanh thu 47.100 tỷ đồng, lợi nhuận 3.645 tỷ đồng; nộp ngân sách 5.730 tỷ đồng; tăng thu nhập bình quân lên 8,3 triệu đồng/người/tháng. Đảng bộ cũng quyết tâm kết nạp 35-50 đảng viên mới/năm; trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Để thực hiện mục tiêu đề ra, Đảng bộ HANDICO xác định 3 khâu đột phá, 4 nhóm giải pháp xây dựng Đảng và 7 nhóm giải pháp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trong đó, Đảng bộ tiếp tục định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, nghề với sản phẩm mũi nhọn là đầu tư kinh doanh phát triển nhà và đô thị, ưu tiên phát triển tạo lập quỹ bất động sản cho thuê. HANDICO cũng sẽ tiếp tục rà soát hiệu quả các dự án; quan tâm triển khai đầu tư các dự án có lợi thế; tìm kiếm, phát triển dự án mới; bảo toàn và phát triển vốn nhà nước…

Tiếp tục xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, bền vững

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, cán bộ, công nhân lao động Tổng Công ty HANDICO đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đánh giá cao tinh thần phê bình và tự phê bình về những tồn tại, hạn chế đã thẳng thắn chỉ rõ trong Báo cáo chính trị Đại hội như: Công tác chuẩn bị đầu tư một số dự án còn chậm; việc đổi mới công nghệ chưa được chú trọng; năng lực cạnh tranh của Tổng Công ty còn hạn chế. Công tác thoái vốn, chuyển hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần tại một số đơn vị còn vướng mắc. Công tác đảng tại một số đơn vị thành viên ngoài khu vực nhà nước chưa được quan tâm đúng mức; công tác phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu đại hội còn nhiều khó khăn…

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HANDICO khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ HANDICO khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhấn mạnh trong những năm tới, với tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh của thành phố, Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, Tổng công ty cần nắm bắt những thuận lợi, đề ra những giải pháp đồng bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh việc sản xuất kinh doanh, tiếp tục xây dựng Tổng công ty phát triển toàn diện, bền vững.

Cơ bản tán thành với chủ đề đại hội là “Đoàn kết, tâm huyết, trí tuệ, đổi mới, xây dựng tổng công ty phát triển bền vững, là một trong những tổng công ty hàng đầu Thủ đô”, các nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nêu rõ, Đảng bộ HANDICO cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, tăng cường mối quan hệ của Tổng công ty với các đơn vị thành viên, đồng thời đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn lưu ý, Đảng ủy HANDICO cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công nhân viên, lao động trong Tổng công ty thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty đề ra trong nhiệm kỳ tới.

“Với trách nhiệm là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của thành phố về lĩnh vực đầu tư và xây dựng, trong lĩnh vực phát triển kinh tế, mong rằng HANDICO tiếp tục đóng góp cho thành phố trong việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới...”, đồng chí Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng đề nghị, ngay sau Đại hội, cấp uỷ khoá mới cần tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng Công ty nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, cần khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khoá trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết bằng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể để sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ HANDICO khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội. Đồng chí Trương Hải Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên HANDICO tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025./.

Phản hồi

Các tin khác