Xây dựng Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh
Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dự đại hội có đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội…

Hoàn thành vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu

Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phạm Quí Tiên, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho biết, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế; chủ động khắc phục và vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, quyết liệt, hướng về cơ sở; tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp; hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Thạch Thất đã đề ra.

Trong 5 năm qua, kinh tế huyện tiếp tục phát triển, chuyển dịch cơ cấu đúng hướng và đạt tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đến năm 2020 ước đạt gần 25.250,4 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ước đạt 14,92% (mục tiêu Đại hội XXIII đề ra là 12,68%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2020, tỷ trọng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm 70,2%; thương mại, dịch vụ chiếm 23,2%...

Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt hơn 2.961 tỷ đồng; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước bình quân tăng 33%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 ước đạt 70 triệu đồng/năm, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Năm 2020, huyện Thạch Thất được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện giảm 2.568 hộ nghèo...

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được Đảng bộ huyện Thạch Thất đặc biệt quan tâm. Trong đó, Đảng bộ huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đổi mới công tác dân vận để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của huyện…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ huyện Thạch Thất vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Đó là tăng trưởng kinh tế chưa thực sự bền vững; phát triển nông nghiệp chưa tập trung quy mô lớn, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đô thị chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác quy hoạch và tiến độ thực hiện còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu… An sinh xã hội chưa theo kịp sự phát triển của huyện. Việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh chưa tạo được chuyển biến rõ nét. Một số lĩnh vực trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII) còn hạn chế…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Thạch Thất quyết tâm thực hiện mục tiêu “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huyện có tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân tốc độ tăng trưởng của thành phố; phát triển kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - công nghiệp, giảm tỷ trọng nông nghiệp; có thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/năm; thương hiệu và giá trị sản phẩm công nghiệp được nâng cao, huyện cơ bản trở thành huyện công nghiệp kỹ thuật cao”.

Tầm nhìn đến năm 2030, huyện có thu nhập bình quân đầu người đạt 210 triệu đồng/năm; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững; khớp nối đồng bộ, hiện đại, bền vững hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động kinh tế - xã hội giữa các xã với khu vực đô thị vệ tinh Hòa Lạc; huyện cơ bản trở thành đô thị xanh.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chúc mừng Đại hội.

Đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chúc mừng Đại hội.

Cụ thể hóa mục tiêu trên, huyện Thạch Thất xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 18 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2020-2025…

Phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trân trọng biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Thạch Thất đã đạt được trong 5 năm qua; đồng thời đề nghị Đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích thật sâu sắc nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhấn mạnh 6 vấn đề huyện Thạch Thất cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị, trong giai đoạn trước mắt, Đảng bộ Huyện cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh – quốc phòng. Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, nhanh chóng khôi phục, phát triển kinh tế. Huyện cần chủ động rà soát, cập nhật, xây dựng các kịch bản, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách năm 2020 và nhiệm kỳ 2015-2020 cho phù hợp tình hình thực tế; tập trung thực hiện bảo đảm hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế - xã hội của năm 2020, tạo đà cho các năm sau.

Nhắc lại Quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 28/5/2020 với quy mô nghiên cứu khoảng 17.274 ha, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, đây là 01 trong 05 Khu đô thị vệ tinh lớn của Thành phố được triển khai đầu tư trong những năm tới. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị Hòa Lạc và tiếp tục phát triển khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ là điều kiện thuận lợi, tác động mạnh mẽ để huyện Thạch Thất phát triển nhanh, bền vững theo hướng đô thị xanh. Do vậy, huyện cần chú trọng triển khai thực hiện tốt các Chương trình, Đề án đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

“Huyện cần huy động các nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và hoạt động xây dựng đô thị, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”, đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh.

Cùng với đó Thạch Thất cần tập trung phát triển văn hóa - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện. Huyện cũng phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Đảng bộ huyện Thạch Thất tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đề cao vai trò trách nhiệm và nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung đề nghị Đảng  bộ huyện phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức tập hợp các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy lòng yêu nước, động viên mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện…

Tại phiên bế mạc Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thất khóa XXIV báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất. Theo đó, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Quí Tiên được bầu trực tiếp tại Đại hội giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Thạch Thất khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu đạt 100%. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 12 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 7 đồng chí. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Nghị quyết Đại hội đã được 100% đại biểu dự đại hội thông qua.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Thạch Thất Phạm Quí Tiên thay mặt các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa mới kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện tiếp tục đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng cùng với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, lập nhiều thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và Đại hội lần thứ XIII của Đảng./..

Phản hồi

Các tin khác