Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược

Đó là chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo lớp học tại lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ 5) do Ban Tổ chức Trung ương phối hợp cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức ngày 20/7, tại Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội Chính Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược thứ 5 gồm 40 học viên, kéo dài trong 2 tháng, gồm 36 chuyên đề. Các chuyên đề sẽ khái quát những nội dung mới, quan trọng gắn với việc triển khai các văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết các Hội nghị Trung ương khóa XII; cập nhật dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề quốc tế, khu vực tác động đến tiến trình phát triển và hội nhập của đất nước. 

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ khai giảng. 

 Phát biểu tại Lễ khai giảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo lớp học nêu rõ: Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược sẽ bổ sung, cập nhật những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn, tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra để xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược về kỹ năng lãnh đạo, quản lý…, qua đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, đồng thời tiếp tục rèn luyện, bồi dưỡng về đạo đức, phong cách, trách nhiệm của cán bộ trước Đảng và nhân dân. 

Đây là những vấn đề mới về tiền đồ của đất nước, dân tộc, khát vọng và tầm nhìn phát triển đất nước; đường lối phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và các vấn đề đối ngoại khác trong tình hình hiện nay; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Các học viên tham dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lĩnh hội những kiến thức mới, để phục vụ cho công việc trước mắt và lâu dài. "Các đồng chí phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu, tự giác thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường, nỗ lực nghiên cứu rèn luyện, đạo đức phong cách, tập trung thời gian, công sức và trí tuệ để hoàn thành tốt chương trình học tập; ghi nhớ sâu sắc Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh học để làm việc, làm người, làm cán bộ và phụng sự đoàn thể, giai cấp và phụng sự Tổ quốc và nhân dân", đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị.

Quang cảnh lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch
cấp chiến lược khóa XIII của Đảng (lớp thứ 5) 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, với truyền thống 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh được Bộ chính trị, Ban Bí thư tin tưởng, giao nhiệm vụ trọng trách và đã khẳng định được vị thế, vai trò là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước.  Từ năm 2019 đến nay đã tổ chức thành công 4 lớp học và đây là lớp học thứ năm bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ quy hoạch cấp chiến lược khóa XIII. Học viên là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các địa phương và nhiều bộ, ban, ngành. Lớp thứ 5 được Ban chỉ đạo lớp học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bố trí đủ nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị cho từng học viên, đảm bảo công tác nghiên cứu, học tập hiệu quả trong thời gian học tập tại Học viện.

Giảng viên lớp học phần lớn là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các trưởng Ban Đảng, trưởng ngành của Trung ương. Các giảng viên trực tiếp xây dựng chuyên đề, đứng lớp, tổ chức thảo luận với các học viên theo phương châm kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn. Với các giảng viên không phải là cán bộ lãnh đạo quản lý, Ban chỉ đạo lớp học lựa chọn đội ngũ có kinh nghiệm, am hiểu về lý luận, sâu sắc phong phú về thực tiễn, có phương pháp đẩy mạnh tương tác giữa giảng viên và học viên./.

Phản hồi

Các tin khác