Phiên trù bị Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025
 
qrj

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí: Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Thế Đức, nguyên Bí thư Đảng ủy cơ quan.

Dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa III; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, Tổ công tác số 1 Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, có 119 đại biểu chính thức đại diện cho 291 đảng viên của 21 Đảng bộ, chi bộ trực thuộc về dự Đại hội.

họihpo

Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khóa III, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu khai mạc phiên trù bị. 

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khóa III, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết: Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng của Đảng bộ. Đại hội diễn ra trong thời điểm Ban Tuyên giáo Trung ương đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước năm 2020; kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020).

họihpo

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội. 

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Theo đó, các đại biểu đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 2 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội gồm 3 đồng chí.

họihpo

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội...

Trong phiên trù bị, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Trần Doãn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế làm việc của Đại hội; Nội quy của Đại hội.
họihpo

Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành Phiên trù bị. 

Đồng chí Bùi Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy viên Đảng ủy cơ quan khóa III, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng. Đồng thời, điều hành, hướng dẫn thảo luận tại Đại hội.
họihpo

Đồng chí Bùi Trường Giang phổ biến những nội dung cơ bản về Quy chế bầu cử trong Đảng.

Thảo luận tại Đại hội có 7 ý kiến phát biểu tại Đại hội tập trung vào các nhóm vấn đề quan trọng trong dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, các ý kiến thảo luận đã đề cập nhiều nội dung đến các Văn kiện, Chương trình hành động của Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
họihpo

 


họihpo
 
họihpo

Các đại biểu tham luận và tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Theo chương trình làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục diễn ra đến ngày 21/7.
họihpo

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục diễn ra đến ngày 21/7. 

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả đạt được nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ III; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 –2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa III; đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa IV và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Cụ thể, phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc vào 8h00’ sáng 21/7/2020./.

Phản hồi

Các tin khác