Phát huy thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh HANCORP ở trong nước và khu vực
12

 Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; Lê Quang Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Khẳng định được vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp cổ phần

Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - Công ty cổ phần (CTCP) là một Đảng bộ lớn với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, phạm vi hoạt động mở rộng trên địa bàn cả nước. Nhiệm kỳ 2015-2020, là thời điểm có nhiều khó khăn, thách thức, Tổng Công ty vừa phải duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động, vừa phải thực hiện đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp và khắc phục hậu quả do ảnh hưởng từ sự bất ổn của kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp… Song, Đảng bộ Tổng công ty đã khẳng định được vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp cổ phần, cùng lãnh đạo Tổng Công ty đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ Tổng công ty đề ra.

Cụ thể, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng Công ty được giữ vững, ổn định, doanh thu hơn 19.500 tỷ đồng, đạt lợi nhuận gần 850 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 680 tỷ đồng. Tổng Công ty đã đảm nhận thi công nhiều công trình lớn, trọng điểm của quốc gia và Thành phố Hà Nội, đảm bảo đúng tiến độ, an toàn và chất lượng, tiêu biểu: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh... Các dự án bất động sản mang thương hiệu HANCORP đều được xã hội quan tâm, đánh giá cao như Dự án Đoàn ngoại giao 62 ha đã góp phần cùng Thành phố nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo dựng diện mạo đô thị Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, Đảng bộ Tổng Công ty đã chủ động có những giải pháp hữu hiệu thực hiện chiến lược tái cấu trúc các doanh nghiệp, mang lại hiệu quả; xác định chiến lược kinh doanh, tập trung vào hai lĩnh vực chính, đó là: Xây dựng và bất động sản. Đến nay, Tổng Công ty đã thực hiện thoái 100% vốn nhà nước tại 3 đơn vị; đồng thời, đầu tư thêm vốn tại các đơn vị, tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh, góp phần tháo gỡ khó khăn, giảm áp lực tài chính cho Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng Công ty đã tập trung chỉ đạo, phối hợp với Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị trong doanh nghiệp cổ phần; xây dựng thương hiệu, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Đảng bộ đã có nhiều giải pháp chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo ổn định đời sống cho hơn 10 nghìn cán bộ, công nhân viên, người lao động với thu nhập bình quân đạt 7,7 triệu đồng/người/tháng (năm 2019)...

Đối với công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; kiểm tra, giám sát; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả…

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đảng bộ Tổng Công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với cách làm hiệu quả, thiết thực; đã sắp xếp lại mô hình tổ chức đảng, chuyển giao các đảng bộ, chi bộ cơ sở về trực thuộc tại các địa phương; kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra; thành lập tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn ở 100% doanh nghiệp; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao.

Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục kiên định mục tiêu lấy sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, công tác xây dựng đảng là then chốt. Phấn đấu xây dựng Tổng Công ty trở thành doanh nghiệp xây dựng lớn hàng đầu tại Việt Nam; hoàn thành việc bàn giao Công ty mẹ là doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần, tiếp tục thực hiện lộ trình thoái hết 100% vốn Nhà nước tại Công ty mẹ - Tổng Công ty theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng; tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu Tổng công ty, thường xuyên nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế từng thời kỳ với mục tiêu xây dựng thương hiệu HANCORP ngày càng phát triển bền vững…

Đảng bộ Tổng công ty phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm từ 5-10%; tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đạt 2-3%; lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt từ 5-10%; tất cả các công ty thành viên đều có mức cổ tức bình quân 10,2% chia cho các cổ đông; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8,8 triệu đồng/người/tháng… Tăng cường chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất kinh doanh, xác định xây lắp vẫn là ngành sản xuất chính là thế mạnh và chủ đạo của Tổng công ty. Phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất kinh doanh ngoài xây lắp đạt từ 25-30%...

Đối với công tác xây dựng Đảng, phấn đấu hàng năm 70% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó xây dựng 10-15% đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; phấn đấu hàng năm có 70-75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; kết nạp 200-250 đảng viên mới… 

Tạo sự đột phá gắn liền với biểu tượng/thương hiệu Tổng công ty

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà Đảng bộ Tổng công ty Xây dựng Hà Nội-CTCP đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được của Đảng bộ Tổng Công ty chính là những nền tảng vững chắc đảm bảo cho Tổng Công ty trụ vững, phát triển thương hiệu HANCORP ngày càng bền vững.

Tuy nhiên, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đồng tình với những hạn chế, khuyết điểm mà Đảng bộ Tổng công ty đã thẳng thắn chỉ rõ và đề nghị Đảng bộ cần phân tích, làm rõ, tìm nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan để có giải pháp khắc phục hữu hiệu trong thời gian tới. Đó là công tác quản trị hệ thống doanh nghiệp còn bộc lộ những hạn chế, chưa kiểm soát tốt các rủi ro tiềm ẩn; việc triển khai tái cấu trúc doanh nghiệp có đơn vị còn thiếu chủ động. Công tác xây lắp, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của doanh nghiệp; chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa được đổi mới, nền nếp sinh hoạt chi bộ của một số đảng viên làm việc tại các công trình, dự án ở xa chưa đảm bảo...

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

 Các đại biểu bầu Ban Chấp hành tại Đại hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, Đảng bộ Tổng công ty cần bám sát những chủ trương, định hướng lớn của Trung ương, Bộ Xây dựng và Thành phố Hà Nội, thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển của Tổng Công ty trong giai đoạn mới, trọng tâm là tiếp tục hoàn thiện mô hình sản xuất kinh doanh đi đôi với việc đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp; phát triển Tổng Công ty ở hai lĩnh vực mũi nhọn là xây lắp và đầu tư kinh doanh bất động sản, đạt mức tăng trưởng bền vững; phát huy thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh HANCORP ở thị trường trong nước và khu vực.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ Tổng công ty cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả đầu tư, khai thác nguồn lực hiện tại; đảm bảo tiến độ, chất lượng đối với từng công trình, dự án, tạo sự đột phá trong việc triển khai, thi công, hoàn thành các công trình, gắn liền với biểu tượng/thương hiệu của Tổng Công ty; coi trọng ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại chuyên sâu đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực thi công xây lắp của Tổng Công ty.

Bên cạnh đó, chú trọng chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức làm chủ thiết bị và công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh; đi đôi với giải quyết việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Khuyến khích tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm của cán bộ các cấp trong Tổng Công ty…

Nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý Đảng bộ Tổng Công ty chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là chi bộ; sớm hoàn thiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và Hội đồng quản trị Tổng Công ty để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước hết là đội ngũ chủ chốt của cấp ủy và lãnh đạo các doanh nghiệp. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chăm lo công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên, nhất là đối với đội ngũ công nhân, người lao động trực tiếp tại các đơn vị, không để trống tổ chức đảng và đoàn thể ở từng đơn vị thành viên trong Tổng công ty. Đẩy mạnh phong trào thi đua, yêu nước gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và của cả Tổng công ty. Xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hóa”, “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát huy những giá trị cốt lõi như ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển hiệu quả, bền vững của doanh nghiệp…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa XVII, gồm 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ nhất, Đảng bộ Tổng Công ty đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Bùi Xuân Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP khóa IX, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty./.

Phản hồi

Các tin khác