Đồng chí Lê Đức Thúy

Họ và tên: Lê Đức Thúy

Ngày sinh: 30/6/1948

Quê quán: xã Sơn Thịnh, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác