Đồng chí Nguyễn Tấn Phát


Họ và tên: Nguyễn Tấn Phát

Ngày sinh: 19-4-1944

Quê quán: Xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác