Đồng chí Chu Văn Đạt

Họ và tên: Chu Văn Đạt

Ngày sinh: 10/10/1952

Quê quán: Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác