Đồng chí Trương Quang Nghĩa

Họ và tên: Trương Quang Nghĩa

Ngày sinh: 19/8/1958

Quê quán: Xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác