Đồng chí Nguyễn Chí Dũng

Họ và tên: Nguyễn Chí Dũng

Ngày sinh: 05/08/1960

Quê quán: Xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII.

Phản hồi

Các tin khác