Đồng chí Hà Ban

Họ và tên: Hà Ban

Ngày sinh: 01/01/1957

Quê quán: Xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII

Phản hồi

Các tin khác