Đồng chí Trương Minh Tuấn

Họ và tên: Trương Minh Tuấn

Ngày sinh: 23/9/1960

Quê quán: Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác