Đồng chí Lê Đình Sơn

Họ và tên: Lê Đình Sơn

Ngày sinh: 06/08/1960

Quê quán: Xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác