Đồng chí Cao Đức Phát

Họ và tên: Cao Đức Phát

Ngày sinh: 25/5/1956

Quê quán: Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI, XII.

 

Phản hồi

Các tin khác