Đồng chí Phùng Xuân Nhạ

Họ và tên: Phùng Xuân Nhạ

Ngày sinh: 03/06/1963

Quê quán: Hạ Cát, Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII.

Phản hồi

Các tin khác