Đồng chí Trần Bình Minh

Họ và tên: Trần Bình Minh

Ngày sinh: 26-12-1958

Quê quán: Xã Đoàn Tùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác