Đồng chí Phùng Quốc Hiển

Họ và tên: Phùng Quốc Hiển

Ngày sinh: 06/04/1958

Quê quán: Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác