Đồng chí Mai Tiến Dũng

Họ và tên: Mai Tiến Dũng

Ngày sinh: 08/01/1959

Quê quán: Xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác