Đồng chí Phan Xuân Dũng

Họ và tên: Phan Xuân Dũng

Ngày sinh: 20/5/1960

Quê quán: Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác