Đồng chí Nguyễn Văn Giàu

Họ và tên: Nguyễn Văn Giàu

Ngày sinh: 08/12/1957

Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác