Đồng chí Phạm Hồng Hà

Họ và tên: Phạm Hồng Hà

Ngày sinh: 20/01/1958

Quê quán: Xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác