Đồng chí Nguyễn Xuân Cường

Họ và tên: Nguyễn Xuân Cường

Ngày sinh: 14/10/1959

Quê quán: Đan Phượng, Hà Nội

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác