Đồng chí Hà Ngọc Chiến

Họ và tên: Hà Ngọc Chiến

Ngày sinh: 11/12/1957

Quê quán: Xã Cao Chương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác