Đồng chí Trần Đơn

Họ và tên: Trần Đơn

Ngày sinh: 01/06/1958

Quê quán: Xã Bình Tâm, huyện Tân Châu, tỉnh Long An

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác