Đồng chí Uông Chu Lưu

Họ và tên: Uông Chu Lưu

Ngày sinh: 20/07/1955

Quê quán: Xã Xuân Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác