Đồng chí Bùi Văn Nam

Họ và tên: Bùi Văn Nam

Ngày sinh: 6-7-1955

Quê quán: Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác