Đồng chí Nguyễn Phương Nam

Họ và tên: Nguyễn Phương Nam

Ngày sinh: 01/2/1957

Quê quán: Xã Khánh Hoà, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác