Đồng chí Phan Văn Sáu

Họ và tên: Phan Văn Sáu

Ngày sinh: 9/10/1956

Quê quán: Xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác