Đồng chí Võ Văn Phuông

Họ và tên: Võ Văn Phuông

Ngày sinh: 22/7/1960

Quê quán: Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác