Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc

Họ và tên: Nguyễn Hạnh Phúc

Ngày sinh: 12/5/1959

Quê quán: Phường Đề Thám, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác