Đồng chí Phạm Văn Rạnh

Họ và tên: Phạm Văn Rạnh

Ngày sinh: 20/12/1960

Quê quán: Xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác