Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn

Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn

Ngày sinh: 15/10/1960

Quê quán: Xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác