Đồng chí Bế Xuân Trường

Họ và tên: Bế Xuân Trường

Ngày sinh: 19/12/1957

Quê quán: Xã Hưng Đạo, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác