Đồng chí Thào Xuân Sùng

Họ và tên: Thào Xuân Sùng

Ngày sinh: 29/11/1959

Quê quán: Xã Long Hẹ, huyện Thuân Châu, tỉnh Sơn La

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác