Đồng chí Bùi Văn Tỉnh

Họ và tên: Bùi Văn Tỉnh

Ngày sinh: 12/5/1958

Quê quán: Xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác