Đồng chí Lê Vĩnh Tân

Họ và tên: Lê Vĩnh Tân

Ngày sinh: 02/7/1958

Quê quán: Xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác