Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc Thịnh

Ngày sinh: 25/2/1959

Quê quán: Xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác