Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày sinh: 27/3/1959

Quê quán: Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác