Đồng chí Sơn Minh Thắng

Họ và tên: Sơn Minh Thắng

Ngày sinh: 20/10/1960

Quê quán: Ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác