Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến

Họ và tên: Nguyễn Xuân Tiến

Ngày sinh: 15/5/1958

Quê quán: Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác