Đồng chí Đào Việt Trung

Họ và tên: Đào Việt Trung

Ngày sinh: 19/5/1959

Quê quán: Xã Trác Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác