Đồng chí Mai Trực

Họ và tên: Mai Trực

Ngày sinh: 20/03/1957

Quê quán: xã Ninh An, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác