Đồng chí Trần Quốc Trung

Họ và tên: Trần Quốc Trung

 Ngày sinh: 09/9/1960

Quê quán: Xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Phản hồi

Các tin khác