Đồng chí Triệu Tài Vinh

Họ và tên: Triệu Tài Vinh

Ngày sinh: 26/8/1968

Quê quán: Xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác